Artvin
Artvin yöresi halk oyunları çok zengin ve çeşitlidir. Oyunlar genellikle horon yada bar şeklindedir.


Yörede oyunlar:

Atabarı - Kobak - Düz horon - Vazlıya horonu - Ahçik - Sertbasba - Öndört - Deli horon( Şavsat ve Artvin de ayrı ayrı oynanır.) Mendobarı - Ağırbar - Coşkun Çoruh - Daldalan - Arhavi canlısı - Sol ayak - Murgul masması - Birget - Sarı çiçek - Teşi - Açara ( Orta Batum ) - Karabağ - Atom - Hemşin - Hancer Barı - Uzan Dere - Cilvenoy - Konçari.

                                                                    Oyuncu Giysileri

                                                               Kadın Oyuncu Giysileri
                                                               Erkek Oyuncu Giysileri


      Artvin, dik yamaçlı dağlarla çevrili, derin vadilerce uzanan, topraklarının büyük bir kısmının ormanlarla çevrili olduğu bir yöredir. Artvin'de doğa ile girişilen mücadele her zaman için zor olmuştur. Yöre insanı mücadeleci, çalışkan, içten bir karakter taşır. Bununla birlikte Artvin, stratejik konumu itibarı ile de kültür sirkülâsyonunun yaşandığı bir ildir. Artvin Halk Oyunları, Karadeniz - Kafkas ve Doğu Anadolu'ya has özelliklerin harmanlanmış olduğu bir estetiğe sahiptir.
      Artvin yöresel oyunları kendi içinde; sadece erkeklerin oynadığı sadece kadınların oynadığı ve hem erkek hem de kadınların oynadığı oyunlar olarak sınıflandırılabilir. Ezgi ve figür bakımından en zengin yöremizdir.
1936'da İstanbul'da yapılan Balkan Festivali'ne Artvin ekibi de katılmıştır. 2 Eylül gecesi Beylerbeyi Sarayı'nda Atatürk'ün huzurunda gösteri yapan Artvin ekibi, Artvin Barı'nı oynarken, Atatürk de oyuna iştirak etmiş ve sonuna kadar oynamıştır. Bu hatıra üzerine Artvin halkı da oyunun ismini ATABARI olarak değiştirmiştir. Oyunun sözleri de artık "...Atamızdan yadigâr bizde Atabarı var..." şeklinde söylenmektedir.
      Çalgı olarak akordion, davul-zuma, tulum, kemençe, mey ve def kullanılmaktadır. Başlıca oyunlar ise; Sarıçiçek, Deli Horon, Düz Horon, Hemşin Horonu, Coşkun Çoruh, Karabağ, Uzundere, Kobak, Cilveloy, Atom ve Atabarı'dır.