Gaziantep
   Gaziantep, yüzlerce yıllık tarihi ve çeşitli kültürlerin mirasçılığına ev sahipliği yapan bir şehir olduğu içindir ki; halk oyunları konusunda da oldukça zengin bir ilimizdir. Gaziantep otelleri bünyesinde çalışanlardan birçok yöresel kıyafet giyen mevcuttur. Halk oyunları bakımından halay bölgesi içerisinde sayabileceğimiz Gaziantep, halk oyunları üzerine yazılan tezlerde konu bile olmuştur.

   Gaziantep’te oynanan halk oyunları, sevda, mutluluk, hüzün, kahramanlık, hayvan taklidi ve kavga gibi pek çok konuya değinmektedir. Gaziantep halk oyunlarında işler adım sağa doğrudur ve bu oyunlara eşlik eden çalgılar; davul ve zurnadır. Barak müziklerindeyse, kartal kanadından yapılmış olan ve Zambır olarak bilinen bir başka çalgı da davu ve zurnaya eşlik etmektedir.

   Gaziantep halk oyunlarında baş çeken olarak bilinen ve diğer yörelerde daha çok halay başı olarak da ifade edilen kişi ile hemen yanındaki kişi arasında bir poşu veya yağlık tutulur. Bu poşu sayesinde baş çeken kişi, hareketlerinde daha rahat hareket imkanı bulur ve bu halaya bağlılık kazandırır. Baş çeken kişi, poşuyu bırakarak ortaya çıkıp, şahsi figürler sergileyebilir. Oyunlardan oyunlara geçişlerdeyse; davulcu ve zurnacı tutulan poşunun altından geçerler. Bu geçiş esnasında, geçiş yapılan oyunun giriş müziği çalınır. Davulcu ve zurnacının poşunun altından geçmelerinin sebebiyse; baş çekene saygı göstermektir.

   Gaziantep halk oyunları sırasında yöresel nidalar da atılarak oyunlara renk katılır. Bu nidalardan bazılarını sıralamak gerekirse; yah, tıss, hahahayt, behey, hey, yooo, hayda vb…

   Gaziantep halk oyunları sırasında giyilen kostümler ve oyunların isimleri de yöreye özgü ve oldukça renklidir. Yöre halkının samimiyetini ve sıcaklığını yansıtan oyun kıyafetlerinden de kısaca bahsedelim…

 

Gaziantep oyunları sırasında kadınların giydikleri kostümler şöyledir;

   Gümüştaç, Şekke, Fes, Zülüf, İpek Poşu, Üçetek, Salmalı Gömlek (İçlik), Kemer, Yelek, Şalvar, Çorap, Yemeni, Fermana, Kefiye.

Oyunlar sırasında erkeklerin giydikleri kostümlerse şu şekildedir;

   Aba, Kapalı Zubun, Meydaniye, Delme Yelek, Terlik, Ahmediye, Poşu (Boziye), Çintiyan, Bürümlü Şalvar, İsmayiliye (Mahluk), Yün Çorap, Yemeni, Maşlah, Dürümlü Yelek, Yağlık, Tütünlük, Kefiye, Şal Kuşak

                  
                                                          Gaziantep Kadın Giysisi                                                           Gaziantep Erkek Giysisi