Zeybek - Potpori

   

   ÇAFAD olarak faaliyete başladığımız 2000  yılından itibaren özellikle Çocuk kulupleri Halk Oyunları çalışmalarına azami özen göstermiş bulunmaktayız.  Her yıl düzenli olarak yaptığımız ve geleneksel hale gelen Halk Dansları gecelerinde mutlak surette Çocuk guruplarını hazırladıkları koreografiler ve çalıştıkları yöreler ile sahneye çıkararak o yıl ki becerilerini sunma imkanı tanıdık.

   Çocuk Kulübü çalışmalarımız genelde Cumartesi ve Pazar Günleri öğlene kadar velilerimizin ve çocuklarımızın uygun olduğu saatler hep beraber belirlenmek sureti ile çalışılacaktır.

   2013-2014 Faaliyet döneminde de Zeybek yöresi ile diğer yörelerden oluşan( Halay-Horon-Karşılama-Kaşık Oyunu-Kırık Zeybek) çalışmaları ile öğrencilerimiz ile beraber olacağız.

 

 

HALK OYUNLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ BAZI ETKİLERİ

 

*Anaokulu çağındaki (5-6 yaş) çocuklar halk oyunları sayesinde sağ ayak,sol ayak,sağ el,sol el kavramını öğrenir.Sayı sayan ayak ve el hareketlerini yapan çocukların beyin-kas koordinasyonları gelişir.

*Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür.

*Yapılan takım çalışmaları,içine kapanık yada dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur.

*Hep birlikte çıkarılan bir gösteri, çocuklarda “başardım” duygusunun açığa çıkması ve “daha iyisini yapabilirim”şeklinde motive olmasını sağlar.

*Ritim duygusunun gelişmesi,çocukların okuldaki diğer derslerine olumlu etki eder.

*Dikkatlerini daha kolay toplamalarını sağlar.

*Halk oyunları çocuklara estetik kazandırır.

*Sanat duygularını pekiştirir.

 

   Bizlerde sizleri çocuklarımız ile beraber ÇAFAD’ a bekliyoruz. 14 Yıllık deneyimi, Halk Oyunları Camiasındaki saygınlığı ve tecrübeli eğitmenleri ile çocuklarınıza en iyi eğitimi verecek kuruma bir telefon kadar yakınsınız..